Thay Camera BlackBerry

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL  BLACKBERRY CAMERA TRƯỚC CAMERA SAU KÍNH CAMERA 
BlackBerry 7290,7230 Call Call Call
BlackBerry 81xx Call Call Call
BlackBerry 83xx Call Call Call
BlackBerry 87xx Call Call Call
BlackBerry 88xx Call Call Call
BlackBerry Bold 9000 Call Call Call
BlackBerry Bold 9700 Call Call Call
BlackBerry Bold 9780 Call Call Call
BlackBerry Bold 9900 Call Call Call
BlackBerry Bold 9930 Call Call Call
BlackBerry Q5 Call Call Call
BlackBerry Q10 Call Call Call
BlackBerry Classic Call Call Call
BlackBerry Classic Q20 Call Call Call
BlackBerry Z3 Call Call Call
BlackBerry Z10 Call Call Call
BlackBerry Z30 Call Call Call
BlackBerry V10 Call Call Call
BlackBerry Leap Call Call Call
BlackBerry Priv  Call Call Call
BlackBerry PassPort Call Call Call
BlackBerry PassPort Silve Call Call Call
BlackBerry KeyOne Call Call Call
BlackBerry Porsche 9981 Call Call Call
BlackBerry Porsche 9983 Call Call Call
BlackBerry PlayBook Call Call Call
BlackBerry Curve 8520 Call Call Call
BlackBerry Curve 8900 Call Call Call
BlackBerry Curve 9220 Call Call Call
BlackBerry Curve 9220 Call Call Call

Thay Camera BlackBerry

0707115247
0707115247