Thay Loa Masstel

Chúng tôi Capcuudidong.vn sẽ giúp bạn giải quyết những lo lắng và nhu cầu trên bằng sự chuyên nghiệp trong lĩnh vực sửa chữa thay Loa ,tư vấn tận tình,giúp khách hàng có được thông tin cần thiết nhất về quá trình sửa chữa cùng với mức phí hợp lý nhất .Thời gian sửa chữa  lấy ngay trong vòng 60 phút.

CapCuuDiDong.vn gửi đến quý khách hàng bảng giá tham khảo trước khi sử dụng dịch vụ.

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL  MASSTEL LOA TRONG  LOA NGOÀI
Masstel B380   150.000 đ 200.000 đ
Masstel M500-M600 150.000 đ 200.000 đ
Masstel M401  150.000 đ 200.000 đ
Masstel M500C  150.000 đ 200.000 đ
Masstel N400S  150.000 đ 200.000 đ
Masstel N500S  150.000 đ 200.000 đ
Masstel N410   150.000 đ 200.000 đ
Masstel N450  150.000 đ 200.000 đ
Masstel N505  150.000 đ 200.000 đ
Masstel N506  150.000 đ 200.000 đ
Masstel N510   150.000 đ 200.000 đ
Masstel N526   150.000 đ 200.000 đ
Masstel N600   150.000 đ 200.000 đ
Masstel P15  150.000 đ 200.000 đ
Masstel P15i  150.000 đ 200.000 đ
Masstel P40 150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab 7  150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab 10 150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab 1000  150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab T760  150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab W1100  150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab M120  150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab N470  150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab N550/T550e   150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab N503   150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab 700/705  150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab 720/720i   150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab 850  150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab M315  150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab M520  150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab M660 150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab T706 150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab W80 150.000 đ 200.000 đ
Masstel Star 500/550  150.000 đ 200.000 đ
Masstel Tab P20  150.000 đ 200.000 đ
Masstel M360  150.000 đ 200.000 đ
Masstel Q5 Plus 150.000 đ 200.000 đ
Masstel Juno Q5 150.000 đ 200.000 đ

Thay Loa Masstel

0707115247
0707115247