Thay Motor Rung - Thiết Bị Tạo Rung Lumia

BẢNG GIÁ ĐÃ BAO GỒM CÔNG THÁO LẮP

MODEL  LUMIA THAY MOTOR RUNG - THIẾT BỊ TẠO RUNG
Lumia 510/520 Call
Lumia 525 Call
Lumia 530  Call
Lumia 535  Call
Lumia 540 Call
Lumia 430  Call
Lumia 435  Call
Luma 620  Call
Lumia 625  Call
Lumia 630  Call
Lumia 640 Call
Lumia 640 XL Call
Lumia 650 Call
Lumia 720  Call
Lumia 730  Call
Lumia 730 - Liệt cảm ứng Call
Lumia 800 Call
Lumia 820  Call
Lumia 822  Call
Lumia 830  Call
Lumia 900  Call
Lumia 920 Call
Lumia 925 Call
Lumia 928 Call
Lumia 930  Call
Lumia 950  Call
Lumia 950 XL Call
Lumia 1020  Call
Lumia 1320  Call
Lumia 1520  Call

Thay motor rung - thiết bị tạo rung Lumia

0707115247
0707115247